Regelement

www.Supreme-Team.nl

 

Voorwaarden voor lidmaatschap:

Het lidmaatschap van Supreme Team is toegankelijk voor iedere die in het bezitter is van een auto.
Wat voor een auto het is doet hierbij niet ter zake. De auto dient modificatie te hebben ondergaan.
Een in het leven geroepen commissie beoordeeld de aanvraag, wie er oordeel bindend is en niet bediscussieerbaar.


Contributie:

Voor het lidmaatschap en toegang tot het Supreme Team gedeelte op het forum dient een contributie betaald te worden.
Tevens kunnen alleen alle members van Supreme Team de merchandising producten aanschaffen.
De contributie bedraagt 20.00 ( twintig euro) per jaar. Er zal eenmalig inschrijfkosten 2,50 (twee euro vijftig) worden gevraagd.


Gedragingen tijdens bijeenkomsten:

Tijdens activiteiten in clubverband is het niet toegestaan om gebruik te maken van drugs en/of alcohol.
Indien dit deze regel niet nageleefd word kunnen leden uit de club verwijderd worden.
Er wordt verwacht dat de clubleden dat zij andere clubleden en diens auto's respecteren en normaal behandelen.
Opzettelijk ruzie zoeken met mede clubgenoten en/of andere clubs word niet getolereerd.
Van de leden word verwacht dat zij de tijdsafspraken voor een meeting of activiteit naleeft.
Bij verhindering dit melden bij een van de bestuursleden.


Rijden in groepsverband:

Het van en naar meetings rijden gebeurt voor zover dit mogelijk is in groepsverband.
Het rijden in groepsverband dient te gebeuren op een wijze waarbij ieders veiligheid gewaarborgd is en de goede naam van de club gehandhaafd blijft.
Iedereen dient zich aan de geldende verkeersregels te houden!
Indien dit niet gebeurd dan is het bestuur gemachtigd om bij ongeoorloofd gedrag leden uit te sluiten van de club.


Verdere bepalingen:

Supreme Team of het bestuur daarvan is niet verantwoordelijk voor schade, ontstaan voor, tijdens of na evenementen van Supreme Team of evenementen die zijn georganiseerd door derden.
Het clublid dat zich niet houdt of wil houden aan de huisregels, kan worden uitgesloten.
Het bestuur is gemachtigd om leden uit te sluiten bij conflicten en/of nalatigheid


Bij vragen of problemen kunnen jullie terecht op onze website en/of bij de bestuursleden


Groeten Supreme Team

 

       Sponsors

Crooke Tuning

Brezan Nijkerk

 

 

 

 

 

Powered by Supreme-Team copyright 2009 by Dominic van Laren.